Za građevinarstvo i usluge

Pogledaj usluge

O nama

SPECIJALIZIRANI SMO ZA USLUGE GRADNJE, REKONSTRUKCIJE, POPRAVAKA I ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Uspješno poslovanje temeljimo na motiviranom timu visoko stručnih i iskusnih ljudi sa stalnim ulaganjem u nova znanja.

U projektima pratimo suvremene trendove u gradnji i korištenju novih dostignuća i tehnologija. Integriranjem arhitekture, dizajna i umjetnosti, urbanog prostora i pejsaža, uz funkcionalno i racionalno rješenje projektiramo suvremene građevine koje žive u prostoru i vremenu.

USLUGE

#

IZVOĐENJE RADOVA (GRAĐEVINARSTVO)

U građevinske radove spadaju radovi
izvođenja pripremnih radova na gradilištu, izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova(novogradnja), te radovi na postojećim građevinama (rekonstrukcije, popravci i održavanje).

#

KNJIGOVODSTVO

Nudimo uslugu kompletnog vođenja poslovnih knjiga sa svim potrebnim evidencijama za društva (d.o.o. i j.d.o.o.), obrte i udruge! Također, pružamo podršku i uslugu savjetovanja prilikom otvaranja novog poslovanja.

#

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Izrada tehničke dokumentacije (izrada tehničkih crteža), pojedinih dijelova i sklopova, pretvaranje slika ili crteža sa papira u digitalni (elektronski) oblik i izrada popratne projektne dokumentacije. Za način prikazivanja mogu se koristiti ortogonalne ili aksonometrijske projekcije.

#

VOĐENJE PROJEKATA (INVESTICIJSKO, TEHNIČKO)

Vođenje projekata je iznimno važan dio isporuke cjelokupnog rješenja koji obuhvaća integraciju svih procesa na projektu sa ciljem isporuke jedinstvenog rješenja. Započinje fazom inicijacije, a završava zatvaranjem projekta.


#

STRUČNI NADZOR

Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke. Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

#

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Energetsko certificiranje: Izrada energetskog certifikata postala je od ljeta 2013. godine obaveza za sve nekretnine i stambene jedinice veće od 50m2, koje se stavljaju na tržište. Ovlašteni smo za certificiranje zgrada svih kategorija. Stojimo na raspolaganju za vjerodostojan energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata.

Galerija

#
#
#
#
#
#
#

KONTAKTIRAJTE NAS!

Za sve upite ispunite kontakt formu, ili nas kontaktirajte direktno putem e-maila i telefona!

 • Adresa:

  Kralja Krešimira I 16,
  Nuštar 32221

 • Mobitel:

  +385 99 731 23 13

 • E-mail:

  act.nustar@gmail.com

Zbrojite dva broja:
+ =